Opinie

Samenvatting van de enquête gehouden tijdens de bewonersavond op 13 december.

Er waren 23 respondenten!

1: De gemeente heeft dit plan laten opstellen voor Wilnis, net als voor de andere dorpen. (andere tijdsplanning). Hoe belangrijk vind u het plan voor  het historische dorpshart van Wilnis?

90% van de respondenten vond het belangrijk/zeer belangrijk.

 

2: Het plein voor het oude raadhuis met de eeuwenoude plataan zou een verbindende functie kunnen krijgen. Nu is het  voornamelijk een parkeerterrein. Heeft u ideeën voor zo’n verbindende functie?

Op 1 respondent na willen allen dat de parkeerplaatsen verdwijnen. Veel genoemd: Groter plein, open, terras/horeca, muziektent, bankjes/zitjes, groener.  

 

3: Hoe kijkt u aan tegen het gebruik van de waterkanten,  van de ringvaart en andere oevers, waar boten of vaartuigen liggen?

Veruit de meeste respondenten willen alle rommel weg.

 

4: Wat vind u van een regeling voor 3 keer 24 uur aanmeren of een vergunningstelsel?

Een meerderheid van de respondenten is hier voor.

 

5: Er is een idee om een kleine passantenhaven te realiseren waar recreanten kort kunnen aanleggen om het dorpshart te bezoeken, wat vind u van dat idee?

Goed/zeer goed idee, een paar respondenten willen dan ook horeca erbij.

 

6: Stel dat de Julianaschool leeg zou komen te staan, welke andere functie ziet u voor dat gebouw?

Bijna de helft noemt  woningen-- al dan niet voor bepaalde doelgroepen-- soms i.c.m. winkels. Andere suggesties: Hospitium, bedrijfjes, inloop/buurthuis, muziekcafé.

 

7: Wilt u meedenken over een of meer van deze projecten?

Een aantal respondenten reageert hier positief op.

 

8: Wilt u de stichting Wilnis Doet ondersteunen met hun ideeën en projecten, en op de hoogte gehouden worden?

Ook hier reageert een aantal respondenten positief op.

 

Op 22 januari werden de resultaten met de respondenten gedeeld. Tijdens de voorstelronde werd duidelijk waar iedereen woont of werkt ten opzichte van het Historisch Dorpshart.