Actueel


Opinieonderzoek naar parkeren in Het Historisch Dorpshart Wilnis 

Wij gaan een opinieonderzoek doen, over hoe de bewoners van het historisch dorpshart het parkeren ervaren.

Waarom? 

Wij en de gemeente willen graag het verbeterplan voor de aantrekkelijkheid van Wilnis  --  dat vorig jaar is gelanceerd  -- uitvoeren. De olifant in de kamer is echter het parkeerprobleem.Wilnis kan alleen aantrekkelijker worden voor bewoners en bezoekers als dit eerst wordt aangepakt. Daarvoor moeten we in kaart brengen wat de opinie is van de bewoners. Hoe dit leeft. 

Hoe?

Er wordt in de maanden april en mei een representatieve steekproef gehouden onder de bewoners van het hart. We brengen eerst  iedereen in het hart op de hoogte dat er een opinieonderzoek over parkeren gaat starten. We hebben bewoners uit het hart bereid gevonden de enquêtes af te nemen. Zij bezoeken steekproefsgewijs tot 20 mei verschillende adressen in de wijk. De enquête neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Bent u niet benaderd en wilt u toch deelnemen aan de enquête dan kunt u na 20 mei contact opnemen.

Belangrijk!

We verzamelen de gegevens ANONIEM, maar het is van belang de adresgegevens te weten, omdat er een relatie is tussen parkeerruimte, parkeerbehoefte en type woning. Ook is van belang te weten uit welke straat response komt en uit welke niet.

Actief deelnemen!

Wil jij helpen bij het afnemen van de enquêtes, stuur dan een berichtje via het contactveld.

 

Gaat de Julianaschool echt weg uit het dorp?

Het kwam voor de omwonende nogal als een verassing, ook de werkgroep Historisch Dorpshart had het graag anders gezien, maar inmiddels hebben de school en de gemeente een intentieovereenkomst getekend waar het vertrek uit het Historisch dorpshart onomkeerbaar lijkt. Van belang is dat er een serieus plan komt voor de huidige locatie. Behoudt het gebouw zijn sociale functie? We hopen niet dat het een toevluchtsoord wordt voor instellingen die tijdelijk geen onderdak hebben of behoefte hebben aan tijdelijk meer ruimte. Meestal vindt er dan geen onderhoud meer plaats en ligt verloedering op de loer.

Het Raadhuis krijgt een andere functie!

In het beleidskader van de gemeente (Erfgoed leeft!) staat geschreven:           Wilnis, Raadhuisstraat 1. Voormalig raadhuis met prachtige plantaan, rijksmonument. Erfgoed in transitie.  

De eigenaar van het voormalige gemeentehuis is voornemens de huidige  bestemming te veranderen naar wonen. Door voorgaande projecten van de eigenaar hebben wij alle vertrouwen in deze transitie wat betreft de uitstraling.

Wij dromen van een combinatie van meerdere bestemmingen onder één dak.Veel bewoners hebben ideeën geopperd in een enquete, die is afgenomen tijdens de bewonersavond op 13 december . Bij de vraag over hoe zij het plein voor het Oude Raadhuis het liefst zien, antwoorden zij van Grand Café met terras bij de plataan, een lunchroom/konditorei of een combi van buurtkamer met bieb en servicepunt. 

"Nieuwe" brug maakt dorp beter bereikbaar!

De huidige "schoolbrug" is slecht begaanbaar voor ouderen en niet toegankelijk met een kinderwagen. Hoe dit toch kan, want voor de dijkdoorbraak was dit geen enkel probleem. Wandelen over het fietspad langs de Enschedeweg is ook geen pretje. Een lagere brug zorgt voor een veiligere verbinding tussen het Historisch Dorpshart en Veenzijde. De werkgroep heeft ideeën voor een extra brug op een nieuwe lokatie, samen met een nieuw wandelpad moet dit zorgen voor een aansluiting op het Robert Moultonpad. Zo worden het Historisch Dorpshart, Veenzijde en de Maricken  voor wandelaars met elkaar verbonden. Er ontstaat dan een route vanaf het Posthuis, langs het monument voor de Canadese Militairen, naar het Robert Moulton pad. Met een beetje goede wil kan het ook nog aansluiten bij het monument van de Vickers-Wellington. Een canon met mooie panelen langs de route en de ode aan onze geschiedenis is compleet.

Blijft het servicepunt behouden voor het Historisch Dorpshart?

Cazas  Wonen doet momenteel onderzoek naar de verkoop van het pand waar het servicepunt is gevestigd, aan een commerciële partij die het kan ombouwen naar twee appartementen. Wat ons betreft een NO-GO, omdat het pand niet beschikt over eigen parkeerruimte en er in onze ogen eerst een alternatief moet zijn voor het Servicepunt in het Historisch Dorpshart. Zo zijn er de laatste jaren al wat panden omgebouwd naar meerdere appartementen. De parkeerdruk blijft maar toenemen. Wilnis stond vroeger bekend als een dorp waar je even snel een boodschap kon doen, omdat je er nog dicht bij de winkels kon parkeren. Het wordt nogal eens onderschat hoe belangrijk de bereikbaarheid is voor de winkels die er nog zitten. We hebben als werkgroep regelmatig overleg met de gemeente en parkeren staat altijd op de agenda. We lossen het dus niet één, twee drie op, dus tot die tijd: parkeer alleen bij winkelbezoek voor een winkel.


Als stip op de horizon....

De knop op de vlaggenstok van de muziektent...

Agenda

maandag 25 maart voorbereidende bijeenkomst opinieonderzoek parkeren.

Onder leiding van Rob Evers wordt een enquête voorbereid, zoals we die in de maanden april en mei gaan afnemen onder de bewoners van het hart.

maandag 22 januari om 19.30 uur in de Willisstee. 

13 december is er door de gemeente een inloopavond georganiseerd, waarbij er door de werkgroep Historisch Dorpshart een enquête is gehouden. De uitkomst hiervan presenteren we tijdens deze avond, verder is er de mogelijkheid om out of the box te denken.

Woensdag 31 januari ondertekening convenant.

Wethouder Vijselaar (namens de Gemeente) en Mary van Dijke (namens de ondernemers) ondertekenen het convenant ter verbetering van de uitstraling en leefbaarheid van Wilnis dorp.