Stichting Wilnis Doet levert input voor het plan Historisch Dorpshart Wilnis om het dorp weer leefbaar en aantrekkelijk te maken. Wij doen dit door zelf het voortouw te nemen in planvorming. We trekken waar mogelijk op met Dorpsraad Wilnis. Ook treden we in overleg met Gemeente, Provincie, ondernemers en bewoners. We zullen op onze site de beschikbare informatie publiceren en op diverse momenten de inwoners van Wilnis informeren.

De werkgroep bestaat momenteel uit: Rob Evers, Nant Hartel, Waldo Kamerling, Geurt de Bruin en Olivier van Straelen.

Actueel

31 januari Ondertekening Convenant ter verbetering van de uitstraling en leefbaarheid van Wilnis dorp, door wethouder Anja Vijselaar namens de gemeente en Mary van Dijke namens de ondernemers.

22 januari presentatie van en discussie over de resultaten van de enquête, gehouden tijdens de inloopavond op 13 december. Om 19:30 in de Willisstee, einde om 21:00 uur. Geïnteresseerde zijn welkom.

13 december is er een inloopavond georganiseerd door de gemeente, over alle projecten die actueel zijn in Wilnis. de werkgroep Historisch Dorpshart Wilnis heeft hier de ideeën uit het plan van aanpak naar aanleiding van de opgestelde visie door DTNP toegelicht. Tevens zijn belangstellende geënquêteerd. Binnenkort presenteren wij de resultaten hiervan aan de geënquêteerde.

 

 

 Heeft u vragen, opmerkingen of advies, vul dan onderstaand contactformulier in.

 

 

 

2317 1221 Plan Van Aanpak Centrum Wilnis V 2 1
PDF – 17,4 MB 142 downloads

Veranderingen:

januari 2024 Nieuwe mindervalide parkeerplaats.

Er is gehoor gegeven aan het realiseren van een nieuwe mindervalide parkeerplaats nabij het servicepunt en de meeste dagwinkels.

januari 2024 Opheffen mindervalide parkeerplaats.

Er is gehoor gegeven aan het opheffen van de mindervalide parkeerplaats op de hoek van de Dorpsstraat en de Kon. Julianastraat, omdat deze zelden gebruikt werd, gebruikten fietsers het lege parkeervak vaak als toegang naar de Dorpsstraat via het voetgangersgedeelte.